Økonomi

Ethvert byggeri eksisterer på to økonomiske betingelser: Anlægs-udgifter og driftsudgifter. Lægger man de to størrelser sammen, får man byggeriets totaløkonomi. Hvad koster det at bygge — og hvad kan der spares?

At installere et SCANFLOOR dobbeltgulv er ikke blot yderligere udgifter. Der er penge at spare — og ofte overstiger besparelsen merudgiften til dobbeltgulvet. Allerede i anlægsfasen kan der være sund økonomi i at se fremtidsorienteret på fleksibiliteten i gulvet.

Hertil kommer den gode driftsøkonomi i, at bruger og byherre i resten af byggeriets levetid har helt frie tekniske muligheder i form af ledningsføring, plads til aircondition, varme — og vandføring samt brandsikring — uden meromkostninger.
Plus plads til hvad fremtiden måtte rumme af ny teknologi og trivsel for mennesker.